Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Radnice (ZO ČSOP Radnice)

byla založena v roce 1983. Součástí ZO ČSOP Radnice je Ekocentrum Radnice, které vzniklo v roce 1994 v zakoupené synagoze.

Synagoga Radnice

Ekocentrum  Radnice  je zaměřeno na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu a poradenskou a informační činnost v oblasti ochrany přírody a krajiny a ekologie. V roce 1994 byla synagoga vyhlášena  kulturní památkou ČR. Od roku 1992 byly postupně získávány finanční prostředky na její rekonstrukci. Budova je vytápěna alternativním zdrojem energie- tepelným čerpadlem, které zároveň slouží jako demonstrační objekt úspor energií pro veřejnost. Ekocentrum je poradenským a informačním střediskem.

Nedílnou součástí činnosti ekocentra je pořádání různých kulturních akcí – výstav, koncertů i kulatých stolů, přednášek a besed  pro veřejnost.

Ekocentrum působí především na území 25 obcí Mikroregionu Radnicko a v přilehlých oblastech severního Plzeňska.

Činnost ekocentra zajišťují dva zaměstnanci na částečný úvazek a dalších pět dobrovolníků a externích spolupracovníků.