Péče o EVL a starý sad

Zveřejněno: 23. 1. 2024, zapsal: Marie Pašková, přečteno: 149x

Péče o starý sad

 

V původně úplně zarostlém sadu Na Nebesích se starými odrůdami třešní, hrušní i jabloní byly už v minulých letech částečně vyřezány náletové dřeviny. V roce 2024 jsme s vyřezáváním náletových dřevin pokračovali. Na pozemku byly ponechány větší kusy mrtvého dřeva včetně suchých stromů, které jsou stanovištěm saproxylického hmyzu. Mozaikovitě byla posečena část louky, která na sad navazuje.

Péče o EVL

 

Lokalita U Křížku s výskytem ohožených druhů bezobratlých leží na okraji Evropsky výnamné lokality Kamenec Pro zachování biotopu ohrožených druhů byla část pozemku mozaikovitě pokosena v jedné seči Ošetřena byla i část pozemku, která byla dlouhodobě neošetřovaná, s nahromaděnými živinami, s vrstvou stařiny. Na části pozemku byly odstraněny náletové dřeviny.