Kontaktní informace

Název organizace: ZO ČSOP Radnice
IČ: 18243606
Datová schránka:  
Sídlo: Na Potocích 221, 338 28 Radnice
Kontaktní osoba: Mgr. Marie Pašková, vedoucí ekocentra
Telefon: +420 606 956 408
E-mail:
ekocentrum(AT)csop-radnice+dot+cz

Organizační struktura

Stautární zástupce (předseda): RNDr. Josef Pašek
Hospodář:
Mgr. Marie Pašková
Člen výboru:
Ing. Miroslav Jaroš
Člen výboru: Karel Ferschmann
Revizor:
Ing. František Jeřábek