Pozemkový spolek

Pozemkový spolek působí na Radnicku od roku 1999. Zaměřuje se na ochranu a údržbu ekologicky cenných lokalit.

Rozvojový program PS Radnice

Pozemkový spolek Radnice rozvíjí svoji činnost na severním Rokycansku a spravoval lokality v okolí města Radnice. Část pozemků je ve vlastnictví ZO ČSOP, PS spravuje také lokalitu Kamenec, která byla vykoupená v rámci kampaně Místo pro přírodu jako významný biotop modrásků bahenního a očkovaného v rámci EVL - Natury 2000. Část pozemků má PS pronajatou. Do PS je zahrnut i objekt Synagogy Radnice (Kulturní památka ČR), která funguje jako ekocentrum a informační centrum i jako základna pozemkového spolku.

Pozemkový spolek se věnuje zejména managementu na uvedených pozemcích, přírodovědeckým pozorováním, krajovým odrůdám ovocných stromů, projektování opatření v krajině a vyhledávání a získávání pozemků. Zaměřuje se na mapování a pěstování starých odrůd ovocných stromů.