Údržba sadu

Zveřejněno: 15. 11. 2023, zapsal: Marie Pašková, přečteno: 218x

Dlohodobým cílem pěče o lokalitu Na Nebesích je obnova biotopu kmenného sad s vysokou biodiverzitou a novou výsadbou uchovat genofond starých odrůd ovocných dřevin. Projekt podpořený Plzeňským krajem přispěl k plnění tohoto cíle. V roce 2023 byly prořezány staré stromy, odstraněny náletové dřeviny a výmladky, mozaikovitě kosena louka. Do sadu byly vyvěšeny ptačí budky.