Výsadba původních dřevin

Zveřejněno: 25. 11. 2019, zapsal: Marie Pašková, přečteno: 2064x

Dlouhodobým cílem činnosti naší organizace je zvýšení druhové rozmanitosti na pozemcích, které ošetřujeme. Nové pozemky, které byly získané  v loškém roce, leží v bezprostřední blízkosti Přírodní památky Kamenec a EVL Kamenec. Část pozemku jsme letos vyčistili a pokosili. Další část, která je zarostlá břízami, vrbami, topoly a černým bezem a tedy druhově chudá, byla doplněna geograficky původními dřevinami.  Podařilo se zajistit např. kalinu tušalaj, hrušeň polničku, jilm drsný, jeřáb břek,  jeřáb muk, brslen evropský, jabloň lesní, jedli bělokorou. Sazenice byly vysazeny do jam, upevněny k opěrným kůlům a protože na uvedených pozemcích působí škody zvěř, jsou ohrazeny dvojím ochranným pletivem, které zamezí poškození zvěří. Vzhledem ke klimatickým podmínkám v posledních letech, bylo nutné zvolit kontejnerované sazenice, které jsou odolnější a snáze odolají méně příznivým podmínkám. Celkem bylo vysázeno 30 sazenic. Projekt byl podpořen Plzeňským krajem z programu Ochrana přírody.