Rekonstrukce prvků v lokalitě Kamenec

Zveřejněno: 6. 9. 2016, zapsal: Marie Pašková, přečteno: 2113x

Evropsky významná lokalita Kamenec (CZ 0323150) - strmé skalnaté stráně se stepními porosty vrchu Listopad, na které navazují louky a mokřady v nivě Radnického potoka před obcí Kamenec s orientací na jihovýchod, jsou z pohledu přírodovědce velmi cenné a má velký význam pro ochranu krajiny a zachování přírodního bohatství. Vyskytuje se zde mnoho ohrožených druhů. Lokalita je příhodná i pro hnízdění ptactva a stojí za zmínku i několika druhy herpetofauny - slepýše křehkého (Anguis fragilis), ještěrky obecné (Lacerta agilis), užovky hladké (Coronella austriaca). Z entomofauny se na jižně orientované vlhké louce vyskytují evropsky ohrožené druhy modráska bahenního (Maculinea nausithous) a očkovaného (Maculinea teleius) a druhy motýlů např. velmi výrazný ale vzácný batolec duhový (Apatura iris) nebo častější babočka kopřivová (Aglais urticae), které ze svahů vrchu Listopad i z vlhkých luk okolo potoka, slétají nebo přelétají za potravou na kvetoucí louku. V letovém období jsou chránění modráskové velmi dobře z blízka, aniž jsou ohroženi, pozorovatelní na vlastní oči.

ZO ČSOP Radnice umístila před osmi lety (v r. 2008) za finanční podpory programu „Blíž k přírodě“ přímo na lokalitě evropsky chráněných území Natura 2000 dva informační panely s odpočívadlem. V průběhu let od umístění tabulí se lokalita stala hojně navštěvovanou a ukázalo se, že místo je dobře zvoleno a je navštěvováno nejen pěšími turisty, ale i cyklisty a rodiči s kočárky. Okolo, po přístupové polní cestě, prochází naučná stezka „Za přírodou a historií Radnicka“ (z Radnic přes Kamenec a Chomli zpět do Radnic v délce cca 11,7 km), jejímž zřizovatelem je ZO ČSOP Radnice. Okolo vede jedna z tras pochodu „Libštejnskými hvozdy“, který je již tradičně pořádán v květnu. V blízkosti je také vedena červená turistická trasa KČT a cyklotrasa č.352 (Rokycany-Radnice-Kamenec-Liblín-Kozojedy kde se dále napojuje na cyklotrasu Baroko III a IV). Právě pro cyklisty jsme odpočinkové místo obnovili a doplnili.

V létě 2016 byly stojany informačních panelů obroušeny a natřeny, střížky nad panely opraveny. Staré přelepky s logy sponzorů na panelech odpadávaly a byly proto nahrazeny novými. Stará lavice se stolem byla natolik poškozena, že musela být nahrazena novou. Vedle lavice byl umístěn dřevěný stojan na kola. Upravené místo pro odpočinek bylo předáno veřejnosti 3. 9. 2016.

Rekonstrukce  byla podpořena firmou NET4GAS.