Seminář k mapování a určování pozdních odrůd třešní

Zveřejněno: 19. 7. 2016, zapsal: Marie Pašková, přečteno: 3531x

Pod záštitou odborného garanta programu Oživení starých odrůd ovocných dřevin Ing. Martina Lípy proběhl v Ekocentru Radnice seminář k mapování a určování červených peckovin – třešní, višní a sladkovišní.
Velká část zkoumaného ovoce pocházela z Radnic a okolí. Další vzorky ovoce se sešly ovšem i z jiných oblastí Čech, především z Českobudějovicka, Tachovska a Kutnohorska.
Celkem prošlo hodnocením téměř 100 vzorků v min. 15 odrůdách, nepočítaje odrůdy místní, pro které neexistují pomologické popisy. Mezi ně patří i již dříve nalezená odrůda vedená pod pracovním názvem „Radnická plavka“. K nejzajímavějším nálezům v rámci semináře patří odrůdy Grollova, Jánovka mšenská či Skalka.
Naši předci pěstovali stovky různorodých odrůd ovoce, pro které intenzivní zemědělství a změna spotřebitelského chování nenašlo pochopení a proto tyto odrůdy postupně z krajiny mizí. Průzkum starých ovocných stromů prováděný pracovní skupinou ČSOP ve spolupráci s místními dobrovolníky postupně úspěšně poodhaluje toto dědictví po našich předcích prakticky ve všech oblastech republiky. Dalším krokem pak bude uchování a navracení starých odrůd do krajiny.