Vody v tůních u Kamence

Zveřejněno: 25. 5. 2015, zapsal: Marie Pašková, přečteno: 3836x

Vody v tůních u Kamence

je název projektu ZO ČSOP Radnice, který byl realizován od května 2014 do května 2015 díky podpoře Nadace Partnerství a firmy Nestlé z programu Nestlé pro vodu v krajině.

Projekt byl zaměřen na informování dětí i široké veřejnosti o tématu vody - významu vody v krajině, šetření vody, znečišťování povrchových vod, využití dešťové vody, připomenul Den Země a Den vody při výukových programech, výstavě, přednášce a komentovaných vycházkách. V rámci projektu byly vyhloubeny na rašeliništi v Kamenci čtyři tůňky, které pomohou zadržovat vodu v krajině a zlepší podmínky pro obojživelníky. Realizaci projektu výrazně pomohla spoluráce se Základní a mateřskou školou Radnice, Spolkem divadelních ochotníků v Radnicích i dobrovolníky z řad veřejnosti.

tůňka