Krajové odrůdy

Zveřejněno: 16. 2. 2015, zapsal: ict-optim.cz , přečteno: 4112x

Mapování krajových odrůd v roce 2014.

Staré odrůdy ovocných stromů sledujeme na Radnicku dlouhodobě, máme zpracovanou svoji databázi nálezů v katastru Radnic i okolních obcí. V některých případech se nám podařilo zjistit odrůdy jabloní nebo hrušní od vlastníků nebo pamětníků, ale většina určená není, proto se snažíme každý rok určit nebo ověřit další odrůdy. V loňském roce jsme posílali na pomologické určení 16 vzorků, v letošním roce bylo posláno k určení nebo ověření celkem 38 vzorků. Nejzajímavější odrůdy jsou zařazovány do celostátní databáze.

Mapování starých odrůd ovocných dřevin v roce 2014 probíhalo na katastrálním území obcí Radnice, Kamenec, Němčovice, Hlohovice, Všenice, Hřešihlavy.

Při jarním mapování byly zaznamenány staré ovocné stromy při komunikacích, v zahradách, sadech i ve volné krajině a byl ověřen aktuální stav dříve zaznamenaných stromů - bylo zjištěno pokácení 3 hrušní a nevhodné ošetření stromů při komunikacích. Mapovatelé se zaměřili na ověření dříve zmapovaných odrůd jabloní a třešní. V letošním roce byla v našem regionu špatná úroda třešní a hrušní, proto se podařilo zaznamenat menší počet stromů, i když letní hrušně jsme pokládali za prioritu. Byla doplněna databáze o stromy, které vyhovují podmínkám zadaným metodikou, ale dosud zaznamenány nebyly. Průběžně byla pořizována fotodokumentace stromů i plodů. Byli oslovováni pamětníci i vlastníci pozemků a zjišťován možný výskyt krajových odrůd. Při podzimním mapování byly podle možností určovány druhy a ověřováno určení evidovaných odrůd. V červenci a srpnu jsme využili možnosti určení peckovin a letních odrůd jádrovin. V září jsme předali na setkání v Děčíně k určení odrůd 3 vzorky hrušní, 7 vzorků jablek a k přeurčení 2 vzorky hrušní a 6 vzorků jablek. Výsledky včetně polohy souřadnic GPS byly zaneseny do mapových podkladů a do nálezové databáze.

Na letní seminář k červeným peckovinám byly dodány vzorky z 9 stromů. Jelikož třešně v Radnicích postihla opět neúroda, byly použity i vzorky ze vzdálenějších lokalit (Hřešihlavy, Vranovice). Lokální seznam odrůd byl doplněn o odrůdy Medovka, Klecanská černá, Chlumecká černá?, Napoleonova. Jsou vymapovány i stromy označené jako semenáče, některé z nich budou dále sledovány, jelikož se může jednat o lokální odrůdu, která nemá oporu v pomologické literatuře.

Vzorky byly dodány i na letní seminář zaměřený na letní jádroviny (celkem 11 stromů). Na základě jeho výsledků je několik stromů hrušní přeřazeno do kategorie semenáčů. Z hrušní pak byla potvrzena odrůda Kozačka štuttgartská. Určena byla i hrušeň Solanka, která je zatím naším ojedinělým nálezem, ačkoliv jde o obecně o rozšířešnou odrůdu. Z jabloní se podařilo určit odrůdy Česká pochoutka, Hedvábné červené letní (na mapovaném stromě jen jedna větev této odrůdy), Stark Earliest. Jako perspektivní hodnotíme jednu odrůdu, která nebyla určena a je opatřena pomologickým popisem. Další neurčenou odrůdu dodáme k opětovnému určení.

Na hlavní zářijové setkání v Děčíně byly mimo 8 vzorků na přeurčení dodány 3 vzorky hrušní a 7 vzorků jabloní. 11 odrůd bylo potvrzeno nebo určeno, na 2 odrůdy byl zpracován pomologický popis, neznámé odrůdy budou zaslány k urření v dalších letech.

Do centrální databáze nebyla letos zanesena výše zmíněná hrušeň Solanka, proto bude zapsána až v příštím roce. Hruška Solanka byla určená na setkání v srpnu a při podzimním zpracováním výsledků do databáze byla opomenuta.

Přínosem projektu bylo především ověření dříve určených druhů a zaznamenání dalších starých stromů. Na setkání s pomology získali mapovatelé zkušenosti potřebné k další práci spojené se zachraňováním starých odrůd ovocných stromů.