Organizační struktura

Stautární zástupce (předseda): RNDr. Josef Pašek
Hospodář:
Mgr. Marie Pašková
Člen výboru:
Ing. Miroslav Jaroš
Člen výboru: Karel Ferschmann
Revizor:
Ing. František Jeřábek